Fijnstofwaarden te hoog

06/01/2024

De resultaten na één jaar meten door het burgernetwerk luchtkwaliteit zijn bekend. De belangrijkste conclusie is dat de WHO-grenswaarde van 5 microgram/M3 (fijnstof PM2.5) in Wageningen overal ruimschoots overschreden wordt met een gemiddelde meetwaarde van circa 10.

Samen met het Stadslab en de WUR heeft het Platform een fijnmazig burgermeetnetwerk voor luchtkwaliteit in Wageningen opgezet. Sinds begin 2023 meten een 70-tal huishoudens de luchtkwaliteit in hun omgeving. Bert Heusinkveld van de Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van de WUR, presenteerde de resultaten na één jaar meten op 7 december 2023 in de BBLTHK. De belangrijkste conclusies was de gemiddeld twee keer zo hoge waarden van fijnstof dan de WHO norm. Houtstook is landelijk gezien de belangrijkste bron van fijnstof is, ook voor kachels met zogenaamd ecodesign. Een recent GGD-bericht wijst op een 10,5 maanden korter durend leven door fijnstof in de lucht. In Gelderland geeft houtverbranding meer dan een kwart van de fijnstofluchtvervuiling. Voor details zie presentatie luchtkwaliteit metingen.

Het oprichten van het meetnetwerk werd ingegeven door de toenemende bezorgdheid over de luchtkwaliteit door houtrookoverlast en de zorg dat dit in de winter sterk toeneemt. Er is voor een sensor gekozen die goed werkt en gemakkelijk te installeren is tegen een schappelijke prijs, in combinatie met een gedegen model waarbinnen de data betrouwbaar verwerkt kunnen worden.

Meer dan 70 huishoudens doen mee met dit initiatief om fijnstofconcentraties te meten. Het meetnetwerk wordt ondersteund en gefaciliteerd door Platform Duurzaam Wageningen, Bert Heusinkveld (zie Presentatie_Heusinkveld) van de Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van de WUR en Stadslab. Voor meer details zie het artikel in de Stad Wageningen: Burgermeetnetwerk luchtkwaliteit van start. Meedoen kan! Ondanks dat we 70 meetpunten hebben in Wageningen (het meest dichte fijnstof meetnet van Nederland) hebben we toch nog wat “witte vlekken” op de kaart, waar nog meetpunten bij kunnen. Daarom komen er weer 20 extra meetapparaten beschikbaar via de WUR. Graag aanmelden via info@duurzaamwageningen.nl.